Nationella OER-strategier aktuellt i många länder

Den undersökning som genomförts i OECD:s regi under början av hösten av medlemsländernas intresse för öppna digitala lärresurser – OER – har nu en del preliminära resultat. Det första är att 29 av 33 länder besvarat enkäten vilket i sig är imponerande och visar på ett stort intresse för OER-frågorna.  Ett annat mycket intressant resultat är att 5 länder redan har en nationell strategi på plats, ytterligare 7 håller på och utarbetar sin strategi och dessutom diskuteras införandet av en strategi i 11 länder till. Av de 29 som besvarat enkäten är det bara 3 som ännu inte påbörjat något sådant arbete. Tyvärr måste jag meddela att Sverige (ännu) inte inkommit med något svar.
Undersökningen går vidare och samma enkät som gått till medlemsländerna kommer också att skickas till fem länder med nära anknytning till OECD: Brasilien, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika. Här vet vi redan att det sjuder av OER-aktiviteter i flera av dessa länder.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.