m-learning – mobilt lärande undersöks av UNESCO

Mobilt lärande, i huvudsak lärande med mobiltelefoner och andra handhållna apparater, växer lavinartat i takt med att allt fler har tillgång till mobiler och andra små digitala redskap (surfplattor, läsplattor mm). Samtidigt som vi i vårt land förbjuder mobiltelefoner i skolan så används de alltmer i undervisningen i utvecklingsländernas skolor och framför allt i det informella lärandet (dvs utanför skolan). Museerna har sedan länge upptäckt deras potential.
Mobilerna möjliggör för utvecklingsländer att gå förbi dyra investeringar i datorer och fasta telefonnät. Eleverna själva är också snabba att se de ökade möjligheter till lärande som mobilerna ger. En brittisk undersökning från 2008 visar att 33 % av eleverna hade skickat SMS runt skolarbete, 24 % hade skickat foton och 36 % gått ut på Internet inom ramen för skolarbetet – detta trots att de var förbjudna att använda mobilerna i skolan!
Nu i höst sjösätter UNESCO en global studie av m-learning. Den ska beskriva pågående initiativ, trender, nationella policies samt vilka hinder och möjligheter som föreligger för ett ökat m-lärande. Fem världsdelar täcks in (Afrika, Asien, Europa, Sydamerika och Nordamerika). Jag ansvarar för den europeiska delen.  Målet är att publicera en gemensam rapport under 2012.
Ett ökat m-lärande kommer att påverka skolornas inköp av utrustning (hur mycket ska man investera i datorer?), lärarnas undervisning, förlagens skolmaterial (måste passa olika plattformar) och givetvis elevernas arbetssätt. Det ska bli mycket spännande att tränga djupare in i detta ganska nya forskningsfält!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.