Stanford och Google ger bort kunskap gratis

I helgen har både DN och SvD uppmärksammat att Stanford (i samarbete med Google) startat en gratiskurs för ca 100 000 studenter! Man lägger alltså inte bara ut sina lärresurser gratis utan inbjuder även till en gratis introduktionskurs. Givetvis görs detta inte bara av generositet, utan det finns tankar om hur man ska ha nytta av detta i längden. Tankar och modeller för detta kan man läsa om i rapporten “Giving Knowlegde for Free – the Emergence of Open Educational Resources“.
Roligt att svenska medier nu får upp ögonen för betydelsen av öppna lärresurser (OER). Vi får hoppas att svenska utbildningsinstitutioner och -myndigheter snart också inser kraften i OER. Detta är ännu viktigare nu när OECD uppbackad av ett antal tunga länder, framför allt USA, börjar pusha för OER (se här).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.